Hur säkert är det med fyrhjulsdrift?

off-road-728384_640Bilar med fyrhjulsdrift, 4WD, ökar hela tiden sin andel av den svenska bilparken. Numera är drygt 30% av alla nya bilar en 4WD, fast det finns förstås lite olika system för hur man åstadkommer denna drift. En ganska hett omdebatterad fråga är om 4WD är säkrare än bilar med enbart drivning på framhjul eller bakhjul.

För cirka 50 år sedan hölls det en liknande diskussion om huruvida framhjulsdrift var säkrare än bakhjulsdrift. Det publicerades massor av inlägg med mer eller mindre gedigen teoretisk bakgrund och olika bilföretag propagerade för sin egna lösning. Det är väl tveksamt om den debatten någonsin kom till punkt, men de allra flesta bilar i dag är ju drivna på framhjulen, så svaret var kanske att framhjulsdriften var säkrare. Eller så fanns det andra skäl till varför fabrikanterna valde framhjulsdriften.

Alla tycks dock vara eniga om att 4WD vinner i framkomlighet på snömodd, lera eller liknande. Den som räknar teoretiskt på saken kommer oftast fram till att 4WD är säkrare i generella termer. Resonemanget är ungefär så här: Ett däck som rullar mot vägen har en viss friktion. Om hjulet bara “rullar med” så kan det nyttja hela den friktionen till att hålla kvar bilen på vägen i till exempel en kurva. Om ett hjul dessutom är drivande “tar man” en del av den tillgängliga friktionen för att driva bilen framåt och det blir därmed mindre kraft kvar att “hålla kvar” bilen på vägen. Det här har många bilförare upplevt som gasat lite väl mycket i en isig kurva och känt drivande hjul släppa.

lost-750040_640Med en 4WD har man ju drivning på alla hjulen, och har därför mindre risk för att hjulen släpper. Nu kan man invända att vissa 4WD-system, typ Haldex, har 95% av drivningen fram, men då måste man komma ihåg att det tar bara ett par hundradels sekunder för systemet att ändra fördelningen.

Många ägare av 4WD pekar på ett antal situationer där de upplever den drivningen som helt överlägsen, till exempel att korsa en snösträng mellan de båda filerna på motorvägen.

En rapport från Folksam som publicerats helt nyligen visar dock inte på någon tydlig förbättring av olycksstatistik för 4WD jämfört med motsvarande vanlig modell. Många debattörer pekar på att det kan vara olika förarkategorier.

Summeringen kan vara att 4WD definitivt ger bättre framkomlighet. Teoretiskt ger det säkrare körning och det finns inget som tyder på en sämre säkerhet i praktiken. De allra flesta som har köpt 4WD upplever själva att bilen känns mycket säkrare vid dåliga underlag, och det är en högst rimlig slutsats att påstå att 4WD är tydligt säkrare än traditionell drivning.