BMW bilar med fyrhjulsdrift

bmw-x5-m50d-4x4-2013-rear-trackingRedan på 1980-talet började BMW bygga bilar med 4WD (4 Wheel Drive). Man erbjöd det som tillval på bilar i serie 3 och serie 5. Systemet var uppbyggt med de tre traditionella differentialerna, varav centrala differentialen och den bakre hade viskösa kopplingar. Kraftfördelningen var normalt ca 50/50% mellan fram och bak. I början av 2000-talet modifierades systemet så att man bromsade slirande hjul med hjälp av ESP-systemet. ESP (Electronic Stability Program) är det system som med hjälp av bromsarna ska förhindra hjulspinn. ESP-systemet finns numera på alla bilar, även de som inte har 4WD.
Redan några år in på 2000-talet utvecklade BMW sitt nuvarande system, xDrive, för AWD-drift (All Wheel Drive). Systemet har nu nya typer av viskösa kopplingar med mycket snabb in- och urkoppling av hur kraften fördelas. Man använder det elektroniska systemet för ESP för att styra omfördelningen. I normalläget är fördelningen att 60% av kraften går till bakhjulen, och resten fram.

Det tidigare systemet med att låta ESP-systemet bromsa det hjul som börjar spinna kunde ge ett överdrivet slitage på bromsarna, och i systemet med xDrive är det sedan 2008 ersatt av ett högt datoriserat system kallat DPC, Dynamic Performance Control. Systemet bygger på att om ett hjuls börjar spinna så skall man i första hand inte bromsa det utan reducera kraften till det hjulet. DPC-systemet har dock kvar möjligheten att låta systemet bromsa ett hjul, och det görs utan att föraren behöver ingripa.

BMW-X6Systemet känner även av bilens riktning, till exempel får ytterhjulet mer kraft än innerhjulet i en kurva, vilket tydligt bidrar till en stabilare gång. Det tar också bort tendenser till över- och understyrning.
System xDrive finns i dag att tillgå på samtliga modeller, och man anger förstås xDrive med bokstaven X i modellnamnet. Som en allmän beteckning för sina AWD-bilar använder BMV begreppet SAV, Sports Activity Vehicle.

Den minsta modellen X1 har dubbla turbos till både bensinmotor och dieselmotor och anses ha mycket låg bränsleförbrukning och låga utsläppsvärden. Modellerna X3 och X4 har förstås också xDrive, men har dessutom ytterligare tillägg som till exempel ett styrsystem som anpassar sig efter både hur kurvig vägen är och hur hög hastighet man kör med.
De båda prestigemodellerna X5 och X6 har förutom xDrive en mängd andra hjälpsystem samt moderna, kraftiga motorer.

BMW har naturligtvis en exportmarknad och på vissa marknader, till exempel i Kanada, ser man en tydlig övergång till att sälja enbart X-modellen med xDrive, även om det finns en motsvarande modell utan xDrive.